Đăng ký |

TRANG SỨC NGỌC TRAI

Sắp xếp

Bộ ngọc trai nước ngọt + bạc 925

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + đá tự nhiên
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 2.000.000 đ

Bộ trang sức ngọc + bạc 925

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc hoặc vàng 10k
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 2.000.000 đ

Bộ trang sức ngọc + vỏ trai + bạc 925

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 2.000.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc hoặc vàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.600.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai + bạc 925

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.600.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai + vàng 18k

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc hoặc vàng tùy theo yêu cầu khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 2.500.000 đ
Giá vàng: 9.000.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai tím + vàng 10k.

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc hoặc vàng 10k
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 2.000.000 đ
Giá vàng: 20.000.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai vàng 18k

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc hoặc vàng 18k
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 2.500.000 đ
Giá vàng: 27.000.000 đ

Bông tai ngọc trai

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc hoặc vàng tùy theo yêu cầu khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Bông tai ngọc trai + mặt dây chuyền ngọc trai + bạc

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.500.000 đ

Bông tai ngọc trai + bạc 925

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 500.000 đ

Bông tai ngọc trai + vàng 18k

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + vàng 61%
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.500.000 đ
Giá vàng: 3.500.000 đ

Bông tai ngọc trai + vỏ trai

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc hoặc vàng tùy theo yêu cầu khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 700.000 đ

Bông tai ngọc trai + vỏ trai.

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc hoặc vàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 700.000 đ

Bông tai ngọc trai 4 màu

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 300.000 đ

Bông tai ngọc trai biển + vàng 18k

+ Chất liệu: Ngọc trai biển + vàng 61%
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá vàng: 12.000.000 đ

Bông tai ngọc trai đính đá

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc hoặc vàng 10k
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 800.000 đ
Giá vàng: 2.000.000 đ

Bông tai ngọc trai nước ngọt

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 400.000 đ

Bông tai ngọc trai nước ngọt + vàng 18k

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + vàng 61%
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá vàng: 2.500.000 đ

Bông tai ngọc trai nước ngọt + vỏ trai + vàng 10k

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc hoặc vàng tùy theo yêu cầu khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 800.000 đ
Giá vàng: 2.000.000 đ

Bông tai ngọc trai vàng 10k

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc hoặc vàng tùy theo yêu cầu khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 800.000 đ
Giá vàng: 2.200.000 đ

Bông tai ngọc trai vàng 18k

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc hoặc vàng tùy theo yêu cầu khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.000.000 đ
Giá vàng: 3.500.000 đ

Chuỗi mân côi ngọc trai + đá tự nhiên

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + đá tự nhiên
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 700.000 đ

Chuỗi ngọc trai nước ngọt

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + đá tự nhiên
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Chuỗi ngọc trai nước ngọt + đá cẩm thạch

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + đá tự nhiên
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.500.000 đ

Lắc tay bạc bi + ngọc trai nước ngọt

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt 6 li + bạc mạ vàng
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 900.000 đ

Lắc tay ngọc trai

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925
+ Hoặc bằng chất liệu khác theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.000.000 đ

Mặt dây chuyền + Bông tai ngọc trai + bạc 925

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.500.000 đ

Mặt dây chuyền ngọc trai bạc

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 800.000 đ

Mặt dây chuyền ngọc trai có chữ Lộc

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + vàng 61%
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 800.000 đ
Giá vàng: 2.500.000 đ
Số người ghé thăm site
Bàn ghế cafe giá rẻ
/Trang sức Lucky