Đăng ký |

Nhẫn thánh giá nữ

Sắp xếp

Nhẫn cặp giesu

Mô tả:
+ Mã SP: NN0080
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.300.000 đ
Giá vàng: 10.000.000 đ

Nhẫn công giáo 005 (NN005)

Mô tả:
+ Mã SP: NN005
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 350.000 đ
Giá vàng: 2.790.000 đ

Nhẫn công giáo 008 (NN008)

Mô tả:
+ Mã SP: NN008
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 490.000 đ
Giá vàng: 3.390.000 đ

Nhẫn công giáo 013 (NN013)

Mô tả:
+ Mã SP: NN013
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 400.000 đ
Giá vàng: 2.390.000 đ

Nhẫn công giáo 016 (NN016)

Mô tả:
+ Mã SP: NN016
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 450.000 đ
Giá vàng: 3.790.000 đ

Nhẫn công giáo 019 (NN019)

Mô tả:
+ Mã sản phẩm: NN019
+ Chất liệu: Bạc 92.5 (92.5% là bạc, 7.5% là hợp kim).
+ Xi mạ: Được xi mạ vàng trắng ( Rhodium).
Khách hàng có thể đặt nhẫn bằng vàng.
Vui lòng liên hệ 0913 400 490/ 0915 666 372 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 470.000 đ
Giá vàng: 2.790.000 đ

Nhẫn công giáo 023 (NN023)

Mô tả:
+ Mã SP: NN0023
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 690.000 đ
Giá vàng: 3.090.000 đ

Nhẫn công giáo 024 (NN024)

Mô tả:
+ Mã SP: NN024
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 390.000 đ
Giá vàng: 3.090.000 đ

Nhẫn công giáo 025 (NN025)

Mô tả:
+ Mã SP: NN025
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 350.000 đ
Giá vàng: 3.490.000 đ
HOT

Nhẫn công giáo 027 (NN027)

Mô tả:
+ Mã SP: NN027
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 350.000 đ
Giá vàng: 3.390.000 đ

Nhẫn công giáo 034 (NN034)

Mô tả:
+ Mã SP: NN034
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 350.000 đ
Giá vàng: 3.390.000 đ

Nhẫn công giáo 037 (NN037)

Mô tả:
+ Mã sản phẩm: NN037
+ Chất liệu: Bạc 92.5 (92.5% là bạc, 7.5% là hợp kim).
+ Loại đá: Hạt xoàn Mỹ.
+ Xi mạ: Được xi mạ vàng trắng (Rhodium).
Khách hàng có thể đặt nhẫn bằng vàng.
Vui lòng liên hệ 0913 400 490/ 0915 666 372 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 550.000 đ
Giá vàng: 3.490.000 đ

Nhẫn giesu

Mô tả:
+ Mã SP: NN0080
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 450.000 đ
Giá vàng: 2.900.000 đ

Nhẫn mân côi, nhẫn thánh giá

- Nhẫn mân côi, nhẫn thánh giá. - Chất liệu: Vàng 18k (75%) hoặc chất liệu khác theo yêu cầu của khách hàng. - Trọng lượng: 1,1 chỉ.
Giá bạc: 400.000 đ
Giá vàng: 4.300.000 đ

Nhẫn nữ 041 (NN041)

Mô tả:
+ Mã SP: NN041
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 550.000 đ
Giá vàng: 3.390.000 đ

Nhẫn nữ 059 (NN059)

Mô tả:
+ Mã SP: NN059
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 480.000 đ
Giá vàng: 3.090.000 đ

Nhẫn nữ 069 (NN069)

Mô tả:
+ Mã SP: NN069
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 350.000 đ
Giá vàng: 2.990.000 đ

Nhẫn nữ 073 (NN073)

Mô tả:
+ Mã SP: NN073
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 550.000 đ
Giá vàng: 4.690.000 đ

Nhẫn nữ 080 (NN080)

Mô tả:
+ Mã SP: NN0080
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 450.000 đ
Giá vàng: 2.990.000 đ

Nhẫn nữ 082 (NN082)

Mô tả:
+ Mã SP: NN082
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 420.000 đ
Giá vàng: 2.790.000 đ

Nhẫn nữ 087 (NN087)

Mô tả:
+ Mã SP: NN087
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 350.000 đ
Giá vàng: 3.090.000 đ

Nhẫn nữ 091 (NN091)

Mô tả:
+ Mã SP: NN091
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 350.000 đ
Giá vàng: 3.490.000 đ

Nhẫn nữ 115 (NN115)

Mô tả:
+ Mã SP: NN115
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 400.000 đ
Giá vàng: 3.490.000 đ

Nhẫn nữ công giáo 004

Mô tả:
+ Mã SP: NN004
+ Chất liệu: bạc 925
+ Hoặc vàng 14K, 18K theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0915 666 372 / 0913 400 490 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 650.000 đ
Giá vàng: 3.900.000 đ

Nhẫn thánh giá nữ theo yêu cầu

- Nhẫn thánh giá. - Chất liệu: Vàng 18k (75%) hoặc chất liệu khác theo yêu cầu của khách hàng.
Giá bạc: 400.000 đ
Giá vàng: 1.500.000 đ

Nhẫn thánh giá vàng 18k

Mô tả:
+ Mã SP: Nhẫn thánh giá vàng 18k
+ Chất liệu: bạc 925/ vàng 14k/ vàng 18k
+ Hoặc bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490/ 0947 43 11 22 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 350.000 đ
Giá vàng: 2.500.000 đ

Nhẫn thánh giá, nhẫn chúa Jesus

Mô tả: + Mã SP: Nhẫn thánh giá thiết kế theo yêu cầu + Chất liệu: bạc + Hoặc vàng theo yêu cầu của khách hàng Vui lòng liên hệ Hotline của Lucky để được tư vấn thêm. Xin cám ơn.
Giá bạc: 550.000 đ
Giá vàng: 3.000.000 đ

Nhẫn thánh giá, nhẫn mân côi vàng 18k

- Nhẫn mân côi vàng 18k - Chất liệu: vàng 18k
Giá bạc: 550.000 đ
Giá vàng: 3.400.000 đ

Nhẫn thánh giá, nhẫn mân côi vàng 18k

- Nhẫn thánh giá mân côi - Chất liệu: vàng 18k
Giá bạc: 900.000 đ
Giá vàng: 2.600.000 đ
Số người ghé thăm site
Bàn ghế cafe giá rẻ
/Trang sức Lucky